ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIAL SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Economic Systems Research 0953-5314
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 0020-7721
3 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
4 Central European Journal of Operations Research 1435-246X
5 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920
6 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
7 Polish Sociological Review 1231-1413
8 Eastern European Countryside 1232-8855
9 Socialine teorija, empirija, politika ir praktika 1648-2425
10 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
11 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
12 BALI MEDICAL JOURNAL 2089-1180
13 Bank i Kredyt 0137-5520
14 Biometrical Letters 1896-3811
15 Cadmus 2038-5242
16 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2080-0886
17 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2281-3993
18 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X
19 Citizenship Teaching and Learning 1751-1917
20 Contemporary Economics 1897-9254
21 Department of Applied Econometrics Working Papers 2084-4573
22 DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO 1730-8003
23 Didactics of Mathematics 1733-7941
24 Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1644-6526
25 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 0066-6874
26 Economic cybernetics 2077-8031
27 Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2082-3304
28 Edukacja 0239-6858
29 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779
30 Ekonometria 1507-3866
31 Ekonomia i Środowisko 0867-8898
32 EKONOMICKÉ ROZHĽADY/ECONOMIC REVIEW 0323-262X
33 e-mentor 1731-6758
34 Estudios Latinoamericanos 0137-3080
35 Etnografia Polska 0071-1861
36 Euro-Facta 2080-7317
37 AMERYKA ŁACIŃSKA 1506-8900
38 Folia Turistica 0867-3888
39 Forum Oświatowe 0867-0323
40 Giornale Italiano di Psicopatologia 1592-1107