ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIAL SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 0072-5013
42 Health Culture and Society 2161-6590
43 Horyzonty Polityki 2082-5897
44 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, formerly: Ido-Ruch dla Kultury 1730-2064
45 Indian Journal of Finance 0973-8711
46 Indo-Pacific Journal of Phenomenology 2079-7222
47 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X
48 Interdisciplinary Description of Complex Systems 1334-4684
49 International Journal of Humanity and Social Sciences 2231-3532
50 International Journal of Information Security and Cybercrime 2285-9225
51 International Journal of Physical Education, Health and Social Science
52 International Journal of Statistics & Economics
53 Acta Medica Lituanica 1392-0138
54 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE) 1309-6249
55 Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change. 1733-3911
56 Journal of Education Culture and Society 2081-1640
57 Acta Innovations 2300-5599
58 Journal of Identity and Migration Studies 1843-5610
59 Journal of Management and Financial Sciences 1899-8968
60 Journal of Modern Science 1734-2031
61 Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 1303-4251
62 "Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" 2299-4033
63 Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society] 0023-5172
64 Kultura-Media-Teologia
65 Law and Forensic Science 2080-9670
66 Logopedia 0459-6935
67 Mathematical Economics 1733-9707
68 MAZOWSZE Studia Regionalne 1689-4774
69 Medical and Biological Sciences 1734-591X
70 Mediterranean Journal of Social Sciences 2039-9340
71 Miscellanea Geographica 0867-6046
72 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 1898-5084
73 Nonlinear Biomedical Physics
74 NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA 2299-7725
75 Ogrody Nauk i Sztuk
76 Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
77 Pedagogika Katolicka 1898-3685
78 Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy 2082-8411
79 Physical Culture and Sport. Studies and Research 2081-2221
80 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2082-9876