ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIAL SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Pogranicze. Studia społeczne 1230-2392
82 Polish American Studies 0032-2806
83 Polish Journal of Cosmetology 1731-0083
84 Polish Journal of Social Science 1896-7817
85 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102
86 Polityka i Bezpieczeństwo 2082-9159
87 Polityka Społeczna 0137-4729
88 Polityka Wschodnia 1230-8935
89 Polityka Zdrowotna 1734-221X
90 Postępy Fizyki 0032-5430
91 Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 0303-8157
92 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
93 Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 0138-0591
94 Praktyka Teoretyczna 2081-8130
95 Problems of Education in the 21st Century 1822-7864
96 Problems of Management in the 21st Century 2029-6932
97 Problemy Zarządzania 1644-9584
98 Procedia - Social and Behavioral Sciences
99 Przedsiębiorstwo & Finanse 2084-1361
100 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2080-1335
101 PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY 2080-8836
102 Przegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny 2084-0403
103 PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ 1733-8069
104 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372
105 Przegląd Strategiczny 2084-6991
106 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 2286-959X
107 Psychology of Language and Communication 1234-2238
108 Qualitative Sociology Review 1733-8077
109 Quality Issues and Insights in the 21st Century 2029-9575
110 Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast 2082-3959
111 Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM 2081-8270
112 Research in Language 1731-7533
113 Revista del CESLA 1641-4713
114 ROCZNIK ANDRAGOGICZNY 1429-186X
115 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1897-4716
116 Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 1822-3915
117 Roczniki Historii Socjologii 2084-2031
118 Rozprawy Społeczne 2081-6081
119 Science, Technology and Arts Research Journal 2226-7522
120 Securitologia 1898-4509