ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIAL SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Social Welfare Interdisciplinary Approach 2029-7424
122 Asian Business Review (ABR) 2304-2613
123 Socioloska revija The Sociological Review 1409-553X
124 Space and Culture, India
125 Społeczeństwo i Rodzina 1734-6614
126 STAN RZECZY 2083-3059
127 STATISTICS IN TRANSITION 1234-7655
128 STUDIA BOBOLANUM 1642-5650
129 Studia Historiae Oeconomicae 0081-6485
130 Studia Humanistyczne AGH 1732-2189
131 Studia Humanistyczne AGH 2084-3364
132 STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1733-9758
133 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 1234-8872
134 STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2300-5254
135 Studia Prawnicze KUL 1897-7146
136 Studia Regionalne i Lokalne 1509-4995
137 Studia Socialia Cracoviensia 2080-6604
138 Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 2082-7083
139 Śląski Przegląd Statystyczny 1644-6739
140 Teksty z ulicy 2081-3961
141 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
142 The Americanist: Warsaw Journal for the Study of the United States 1896-2556
143 the International Journal of Business and Management Studies (IJBMS).
144 The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 1833-1882
145 The Journal of the Egyptian Public Health Association 0013-2446
146 Tolerancja. Studia i Szkice 1734-2155
147 Turyzm / Tourism 0867-5856
148 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2299-2367
149 Visuomenes Sveikata 1392-2696
150 WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769
151 Zagadnienia Naukoznawstwa 0044-1619
152 Zagłada Żydów. Studia i Materiały 1895-247X
153 Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika 2084-5405
154 Zeszyt Naukowy / "Apeiron" Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie 2081-2906
155 Zeszyty Naukowe 1897-2500
156 Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 1731-7398
157 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
158 Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży) 2300-3170
159 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 1641-9707
160 Znaczenia. Kultura-Komunikacja-Społeczeństwo 1899-9670