ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INTERDISCIPLINARY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Economic Systems Research 0953-5314
2 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920
3 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
4 Polish Sociological Review 1231-1413
5 Eastern European Countryside 1232-8855
6 Space and Culture, India
7 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 0066-6874
8 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
9 Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej 2082-7598
10 Cadmus 2038-5242
11 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X
12 Citizenship Teaching and Learning 1751-1917
13 Contemporary Economics 1897-9254
14 Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. 1644-6526
15 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2281-3993
16 AMERYKA ŁACIŃSKA 1506-8900
17 Edukacja 0239-6858
18 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779
19 Ekonomia i Środowisko 0867-8898
20 EKONOMICKÉ ROZHĽADY/ECONOMIC REVIEW 0323-262X
21 e-mentor 1731-6758
22 Estudios Latinoamericanos 0137-3080
23 Etnografia Polska 0071-1861
24 Euro-Facta 2080-7317
25 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X
26 Folia Turistica 0867-3888
27 Forum Oświatowe 0867-0323
28 Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 0072-5013
29 Health Culture and Society 2161-6590
30 Horyzonty Polityki 2082-5897
31 Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, formerly: Ido-Ruch dla Kultury 1730-2064
32 Indo-Pacific Journal of Phenomenology 2079-7222
33 Acta Innovations 2300-5599
34 Interdisciplinary Description of Complex Systems 1334-4684
35 International Journal of Humanity and Social Sciences 2231-3532
36 International Journal of Information Security and Cybercrime 2285-9225
37 International Journal of Physical Education, Health and Social Science
38 Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change. 1733-3911
39 Journal of Education Culture and Society 2081-1640
40 Journal of Identity and Migration Studies 1843-5610