ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
2 DAGEROTYP 1233-2445
3 ICTACT Journal on Communication Technology 0976-0091
4 ICTACT Journal on Image and Video Processing 0976-9099
5 Image Processing & Communications 1425-140X
6 Image Processing On Line
7 International Journal of Artificial Intelligence 0974-0635
8 International Journal of Imaging & Robotics
9 International Journal of Mathematics and Computation 0974-5718
10 International Journal of Tomography and Simulation 2319-3336
11 Postępy Fizyki 0032-5430