ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MATHEMATICAL METHODS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Economic Systems Research 0953-5314
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 0020-7721
3 Central European Journal of Operations Research 1435-246X
4 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920
5 International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE) 1309-6249
6 Asian Business Review (ABR) 2304-2613
7 Department of Applied Econometrics Working Papers 2084-4573
8 Didactics of Mathematics 1733-7941
9 Economic cybernetics 2077-8031
10 Biometrical Letters 1896-3811
11 Edukacja 0239-6858
12 Ekonometria 1507-3866
13 Bank i Kredyt 0137-5520
14 Indian Journal of Finance 0973-8711
15 International Journal of Humanity and Social Sciences 2231-3532
16 International Journal of Statistics & Economics
17 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
18 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics 2080-0886
19 Journal of Management and Financial Sciences 1899-8968
20 Mathematical Economics 1733-9707
21 Postępy Fizyki 0032-5430
22 Procedia - Social and Behavioral Sciences
23 Przedsiębiorstwo & Finanse 2084-1361
24 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372
25 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie 1897-4716
26 STATISTICS IN TRANSITION 1234-7655
27 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 1234-8872
28 STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2300-5254
29 Śląski Przegląd Statystyczny 1644-6739
30 the International Journal of Business and Management Studies (IJBMS).
31 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2299-2367
32 WSEAS Transactions on Mathematics 1109-2769
33 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
34 Актуальні проблеми економіки 1993-6788