ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: GERONTOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 GERONTOLOGIST 0016-9013
2 Psychology and Aging 0882-7974
3 JOURNAL OF AGING AND HEALTH 0898-2643
4 European Journal of Ageing 1613-9372
5 AGEING & SOCIETY 0144-686X
6 JOURNAL OF AGING STUDIES 0890-4065
7 JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY 0733-4648
8 RESEARCH ON AGING 0164-0275
9 CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT 0714-9808
10 Journal of Women & Aging 0895-2841
11 EDUCATIONAL GERONTOLOGY 0360-1277
12 INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN DEVELOPMENT 0091-4150
13 TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION 0882-7524
14 ŻYCIE I PŁODNOŚĆ 1898-2158
15 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
16 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2082-9876
17 Gerontologia Polska 1425-4956
18 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
19 Asian Journal of Gerontology and Geriatrics 1819-1576