ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ACOUSTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN 0172-4614
2 JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1077-5463
3 ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1350-4177
4 ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 0960-7692
5 IEEE Transactions on Audio Speech and Language Processing 1558-7916
6 ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 0301-5629
7 ULTRASONICS 0041-624X
8 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 0022-460X
9 JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE 0278-4297
10 WAVE MOTION 0165-2125
11 IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL 0885-3010
12 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 0001-4966
13 SPEECH COMMUNICATION 0167-6393
14 JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1048-9002
15 JOURNAL OF THE AUDIO ENGINEERING SOCIETY 1549-4950
16 APPLIED ACOUSTICS 0003-682X
17 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
18 ULTRASONIC IMAGING 0161-7346
19 ACOUSTICAL PHYSICS 1063-7710
20 JOURNAL OF COMPUTATIONAL ACOUSTICS 0218-396X
21 ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 1610-1928
22 SHOCK AND VIBRATION 1070-9622
23 Journal of Clinical Ultrasound 0091-2751
24 Archives of Acoustics 0137-5075
25 Acoustics Australia 0814-6039
26 PHONETICA 0031-8388
27 JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE VIBRATION AND ACTIVE CONTROL 0263-0923
28 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
29 NOISE CONTROL ENGINEERING JOURNAL 0736-2501
30 Izolacje 1427-6682
31 Postępy Fizyki 0032-5430
32 Otolaryngologia Polska 0030-6657
33 Journal of Ultrasonography 2084-8404
34 Journal of Hearing Science 2083-389X
35 Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik 0138-0796
36 Vibrations in Physical Systems 0860-6897
37 HYDROACOUSTICS 1642-1817
38 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B 0084-3024
39 Foundations of Civil and Environmental Engineering 1642-9303
40 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891