ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ELECTROCHEMISTRY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Biosensors & Bioelectronics 0956-5663
2 JOURNAL OF POWER SOURCES 0378-7753
3 ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 1388-2481
4 Electrochimica Acta 0013-4686
5 BIOELECTROCHEMISTRY 1567-5394
6 SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 0925-4005
7 JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 0013-4651
8 JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 1572-6657
9 JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 1432-8488
10 JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 0021-891X
11 ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS 1099-0062
12 SENSORS 1424-8220
13 ELECTROANALYSIS 1040-0397
14 Fuel Cells 1615-6846
15 IONICS 0947-7047
16 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 0948-1907
17 CORROSION REVIEWS 0334-6005
18 International Journal of Electrochemical Science 1452-3981
19 ELECTROCHEMISTRY 1344-3542
20 Journal of Fuel Cell Science and Technology 1550-624X
21 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING 0020-2967
22 RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY 1023-1935
23 Sensor Letters 1546-198X
24 PROCEEDINGS OF THE LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH WALES 0370-047X
25 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
26 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
27 Camera Separatoria 2083-6392
28 Camera Separatoria
29 Ochrona przed Korozją 0473-7733
30 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447