ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FLUIDS & PLASMAS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Nukleonika. International Journal of Nuclear Research 0029-5922
2 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
3 International Review of PHYSICS (IREPHY) 1971-680X
4 Journal of Physical Science and Application 2159-5348
5 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
6 Postępy Fizyki 0032-5430
7 Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź 1505-1013
8 Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery 0079-3205
9 Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk 0239-9091