ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Panoeconomicus 1452-595X
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER 0143-7720
3 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 1640-1808
4 Ekonomia i Zarządzanie 2080-9646
5 Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors 0137-4990
6 International Journal of Applied Services Marketing Perspectives 2279-0977
7 International Journal of Automotive Technology and Management 1470-9511
8 International Journal of Entrepreneurship And Business Environment Perspectives 2279-0918
9 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 0137-7043
10 KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE 1733-2680
11 Contemporary Economics 1897-9254
12 PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1732-1565
13 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2080-1653
14 Çalışma ve Toplum 1305-2837
15 Spektrum 1426-1847
16 Świat Obrabiarek 1895-6564
17 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
18 Warsaw Forum of Economic Sociology 2081-9633
19 Wiadomości Górnicze 0043-5120
20 Zarządzanie i Finanse 2084-5189
21 Zarządzanie. Toria i praktyka 2081-1586
22 Zeszyty Naukowe 1734-4468
23 Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1644-8979
24 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
25 Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy Ekonomia 1733-8891
26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 1895-3794
27 Актуальні проблеми економіки 1993-6788