ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SPECIAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 British Journal of Education, Society & Behavioural Science 2278-0998
2 Czasopismo Aptekarskie 1233-2755
3 CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO 1734-5537
4 Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 1643-8779
5 Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie 1897-4163
6 Forum Logopedyczne 1732-1301
7 Forum Oświatowe 0867-0323
8 Forum Pedagogiczne 2083-6325
9 Greener Journal of Educational Research
10 Hrvatska revija za rehabilitacijska istrazivanja / Croatian Review of Rehabilitation Research 1331-3010
11 Journal of Education 2249-5517
12 Journal of Modern Education Review 2155-7993
13 Journal of technology and science education 2014-5349
14 Kwartalnik Edukacyjny 1230-7556
15 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty
16 Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy 2080-9476
17 "Nowa Logopedia" 2299-9426
18 Pedagogika 1392-0340
19 Postępy Fizyki 0032-5430
20 Problems of Education in the 21st Century 1822-7864
21 PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY 1897-6557
22 Revista de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia 2178-2326
23 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN 0079-3418
24 Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 0239-4375
25 Rozprawy Społeczne 2081-6081
26 Social Welfare Interdisciplinary Approach 2029-7424
27 Socialinis ugdymas 1392-9569
28 Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development
29 Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy 1689-6416
30 STUDIA DYDAKTYCZNE 1230-1760
31 Studia edukacyjne 1233-6688
32 Studia Pedagogiczno-Artystyczne 1644-8693
33 Szkoła Specjalna 0137-818X
34 Świat Obrabiarek 1895-6564
35 Tarnowskie Studia Teologiczne 0239-4472
36 Teaching Statistics 0141-982X
37 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
38 US-China Education Review: A 2161-623X
39 US-China Education Review: B 2161-6248
40 Wiedza Obronna 0209-0031