ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENDOCRINOLOGY & METABOLISM


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology) 0423-104X
2 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
3 Journal of Bioanalysis & Biomedicine
4 Diabetologia po Dyplomie 1732-0844
5 Diabetologia Praktyczna 1640-8497
6 Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 1734-3321
7 Endokrynologia Pediatryczna 1730-0282
8 Chirurgia po Dyplomie 1895-6874
9 Folia Medica Lodziensia 0071-6731
10 Forum diabetologicum 1805-3807
11 Forum Zaburzeń Metabolicznych 2081-2450
12 Frontiers in Endocrinology
13 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
14 Journal of Diabetes & Metabolism
15 Journal of Pediatrics Review 2322-4398
16 OncoReview 2082-8691
17 Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2081-237X
18 Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny 1230-8013
19 Postępy Żywienia Klinicznego - Advances in Clinical Nutrition 1896-3706
20 Studies in Physical Culture & Tourism 0867-1079
21 Thyroid Research 1756-6614
22 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
23 Wszechświat pismo przyrodnicze 0043-9592
24 Żywienie Człowieka i Metabolizm 0209-164X