ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
3 Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis 2084-3607
4 Asian Journal Of Medical Sciences
5 Assam Journal of Internal Medicine 2278-8239
6 Baltic Journal of Health and Physical Activity 2080-1297
7 Biomedical Human Kinetics
8 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
9 CLUJUL MEDICAL 1222-2119
10 Cosmetology Today 1895-5592
11 Current Problems of Psychiatry 2081-3910
12 Człowiek i Zdrowie 2082-7288
13 Eurasian Journal of Family Medicine 2147-3161
14 Hospital Chronicles (Nosokomeiaka Chronika) 1790-7306
15 Hygeia Public Health 1509-1945
16 Indian Journal of Basic & Applied Medical Research 2250-284X
17 International Journal of Advancements in Research & Technology 2278-7763
18 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
19 International Journal of Biomedical and Advance Research
20 International Journal of Biomedical Research
21 International Journal of Innovations in Pharmaceutical Sciences
22 International Journal of Medical Research and Review 2321-127X
23 International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing
24 International Journal of Pharmaceutical Applications. 0976-2639
25 International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research
26 International Journal of Pharmacological Research
27 International Journal of Public Health and Human Rights 2277-6052
28 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN AYURVEDA & PHARMACY 2277-4343
29 International Journal of Scientific and Engineering Research 2229-5518
30 International Journal of TROPICAL DISEASE & Health 2278-1005
31 International Scientific Yoga Journal SENSE 2217-804X
32 Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2081-3678
33 journal of health 2228-7183
34 Journal of Medical and Allied Sciences 2231-1696
35 Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 1675-8161
36 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
37 Medical Tribune 1895-5754
38 Medycyna Manualna 1428-0604
39 Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 1505-7054
40 Medyczna Wokanda 2081-4143