ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PRIMARY HEALTH CARE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 HIPPOKRATIA 1108-4189
2 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
3 Family Medicine & Primary Care Review 1734-3402
4 International Journal of Medical and Health Sciences
5 International Journal of Public Health and Human Rights 2277-6052
6 International Journal of TROPICAL DISEASE & Health 2278-1005
7 INTERNATIONAL JOURNAL OF UNIVERSAL PHARMACY AND BIO SCIENCES
8 Journal of Infectious Diseases Letters 0976-8904
9 Journal of Medical and Allied Sciences 2231-1696
10 Forum Medycyny Rodzinnej 1897-3590
11 Lekarz Wojskowy 0024-0745
12 Osetrovatelstvi a porodni asistence / Nursing and Midwifery
13 Pediatria i Medycyna Rodzinna 1734-1531
14 Pediatria Polska 0031-3939
15 Rehabilitacja w Praktyce 1895-4146
16 Slovensky Lekar 1335-0234
17 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
18 Zdrowie Publiczne 0044-2011