ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MINERALOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 1529-6466
2 LITHOS 0024-4937
3 Elements 1811-5209
4 CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY 0010-7999
5 MINERALIUM DEPOSITA 0026-4598
6 APPLIED CLAY SCIENCE 0169-1317
7 MINERALOGICAL MAGAZINE 0026-461X
8 AMERICAN MINERALOGIST 0003-004X
9 JOM 1047-4838
10 MINERALS ENGINEERING 0892-6875
11 PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS 0342-1791
12 EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY 0935-1221
13 MINERALOGY AND PETROLOGY 0930-0708
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 0301-7516
15 Swiss Journal of Geosciences 1661-8726
16 CLAYS AND CLAY MINERALS 0009-8604
17 CANADIAN MINERALOGIST 0008-4476
18 RESOURCE GEOLOGY 1344-1698
19 PETROLOGY 0869-5911
20 CLAY MINERALS 0009-8558
21 Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 1345-6296
22 Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 0860-0953
23 GEOLOGY OF ORE DEPOSITS 1075-7015
24 Periodico di Mineralogia 0369-8963
25 LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES 0024-4902
26 NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN 0077-7757
27 Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie 2082-6605
28 Mineralogia 1899-8291
29 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia 0370-0798
30 Roczniki Gleboznawcze 0080-3642
31 Slovensky Kras 0560-3137