ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT 0167-8809
2 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 0021-8561
3 AGRICULTURAL SYSTEMS 0308-521X
4 ANNALS OF APPLIED BIOLOGY 0003-4746
5 PRECISION AGRICULTURE 1385-2256
6 COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE 0168-1699
7 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 0022-5142
8 AGRICULTURE AND HUMAN VALUES 0889-048X
9 Journal of Sustainable Agriculture 1044-0046
10 RENEWABLE AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS 1742-1705
11 AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE 1459-6067
12 NJAS-WAGENINGEN JOURNAL OF LIFE SCIENCES 1573-5214
13 CALIFORNIA AGRICULTURE 0008-0845
14 JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS 1187-7863
15 SCIENTIA AGRICOLA 0103-9016
16 NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 0028-8233
17 SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1695-971X
18 Journal of Plant Diseases and Protection 1861-3829
19 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 0021-8596
20 Ciência e Agrotecnologia 1413-7054
21 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 0370-4661
22 Pesquisa Agropecuaria Brasileira 0100-204X
23 OUTLOOK ON AGRICULTURE 0030-7270
24 JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY 0021-3551
25 IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD RESEARCH 0791-6833
26 Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 1300-7580
27 Ciencia e Investigacion Agraria 0304-5609
28 CAHIERS AGRICULTURES 1166-7699
29 AGROCIENCIA 1405-3195
30 PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST 0031-7454
31 JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE KYUSHU UNIVERSITY 0023-6152
32 Landbauforschung 0458-6859
33 AGRICULTURAL HISTORY 0002-1482
34 Semina-Ciencias Agrarias 1676-546X
35 INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 0019-5022
36 BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT 0005-9080
37 JOURNAL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE TROPICS AND SUBTROPICS 1612-9830
38 Agrarforschung 1022-663X
39 JOURNAL OF AGRICULTURE OF THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO 0041-994X
40 Revue Suisse d Agriculture 0375-1325