ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 0010-8545
2 Advances in Organometallic Chemistry 0065-3055
3 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 0079-6786
4 Inorganic Chemistry 0020-1669
5 DALTON TRANSACTIONS 1477-9226
6 ORGANOMETALLICS 0276-7333
7 JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 0162-0134
8 EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 1434-1948
9 Journal of Biological Inorganic Chemistry 0949-8257
10 APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 0268-2605
11 JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 0022-328X
12 TETRAHEDRON-ASYMMETRY 0957-4166
13 JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 0022-4596
14 BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS 1565-3633
15 INORGANICA CHIMICA ACTA 0020-1693
16 Journal of Coordination Chemistry 0095-8972
17 POLYHEDRON 0277-5387
18 JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 0022-1139
19 Structure and Bonding 0081-5993
20 SOLID STATE SCIENCES 1293-2558
21 INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 1387-7003
22 GOLD BULLETIN 0017-1557
23 Advances in Inorganic Chemistry 0898-8838
24 PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 0079-6379
25 ARCHAEOMETRY 0003-813X
26 TRANSITION METAL CHEMISTRY 0340-4285
27 JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE 1040-7278
28 APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 0969-8043
29 ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 0044-2313
30 JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 0236-5731
31 RADIOCHIMICA ACTA 0033-8230
32 Comments on Inorganic Chemistry 0260-3594
33 ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES 1025-6016
34 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 0932-0776
35 CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 1001-4861
36 PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 1042-6507
37 Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry 1553-3174
38 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 0022-4766
39 CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 0254-5861
40 RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 0036-0236