ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY, MEDICINAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568
2 MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 0198-6325
3 JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 0022-2623
4 JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY 1520-4766
5 CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 0929-8673
6 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 0163-3864
7 Chemical Research in Toxicology 0893-228X
8 European Journal of Medicinal Chemistry 0223-5234
9 CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY 1568-0266
10 PHYTOMEDICINE 0944-7113
11 CHEMBIOCHEM 1439-4227
12 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0378-8741
13 ChemMedChem 1860-7179
14 MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY 1389-5575
15 Marine Drugs 1660-3397
16 Bioorganic & Medicinal Chemistry 0968-0896
17 PHYTOTHERAPY RESEARCH 0951-418X
18 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0022-3549
19 BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 0960-894X
20 Fitoterapia 0367-326X
21 JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 1475-6366
22 PLANTA MEDICA 0032-0943
23 Drug Development and Industrial Pharmacy 0363-9045
24 ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH 0253-6269
25 MOLECULAR DIVERSITY 1381-1991
26 CHIRALITY 0899-0042
27 Journal of Medicinal Food 1096-620X
28 Journal of Natural Medicines 1340-3443
29 ARCHIV DER PHARMAZIE 0365-6233
30 MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH 1054-2523
31 Medicinal Chemistry 1573-4064
32 Annual Reports in Medicinal Chemistry 0065-7743
33 JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 0362-4803
34 Current Computer-Aided Drug Design 1573-4099
35 CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0009-2363
36 PHARMAZIE 0031-7144
37 NATURAL PRODUCT RESEARCH 1478-6419
38 JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH 1028-6020
39 Natural Product Communications 1934-578X
40 Records of Natural products 1307-6167