ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Chemical Reviews 0009-2665
2 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012
3 Nature Chemistry 1755-4330
4 Accounts of Chemical Research 0001-4842
5 Energy & Environmental Science 1754-5692
6 Advanced Materials 0935-9648
7 Nano Today 1748-0132
8 NANO LETTERS 1530-6984
9 ACS Nano 1936-0851
10 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 0002-7863
11 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-301X
12 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 1433-7851
13 Small 1613-6810
14 GREEN CHEMISTRY 1463-9262
15 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 0168-3659
16 ChemSusChem 1864-5631
17 CHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-7345
18 LAB ON A CHIP 1473-0197
19 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 0947-6539
20 CHEMICAL RECORD 1527-8999
21 JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY 1520-4766
22 CRYSTAL GROWTH & DESIGN 1528-7483
23 Chemistry-An Asian Journal 1861-4728
24 BIOCONJUGATE CHEMISTRY 1043-1802
25 Topics in Current Chemistry 0340-1022
26 Langmuir 0743-7463
27 ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1350-4177
28 CRYSTENGCOMM 1466-8033
29 Journal of Chemical Information and Modeling 1549-9596
30 JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 0192-8651
31 Chemical Research in Toxicology 0893-228X
32 JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1226-086X
33 PHARMACEUTICAL RESEARCH 0724-8741
34 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 1144-0546
35 Acta Pharmacologica Sinica 1671-4083
36 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 1422-0067
37 Journal of Physical and Chemical Reference Data 0047-2689
38 MARINE CHEMISTRY 0304-4203
39 JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0022-3549
40 Environmental Chemistry Letters 1610-3653