ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY, ORGANIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL 0030-4948
42 SYNTHETIC COMMUNICATIONS 0039-7911
43 JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 0022-152X
44 Polycyclic Aromatic Compounds 1040-6638
45 ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 0932-0776
46 LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY 1570-1786
47 RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1070-4280
48 Chemistry of Heterocyclic Compounds 0009-3122
49 HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS 0793-0283
50 PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 1042-6507
51 RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY 1068-1620
52 CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS 0009-3130
53 JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY JAPAN 0037-9980
54 PETROLEUM CHEMISTRY 0965-5441
55 INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY 0376-4699
56 INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 0971-1627
57 MAIN GROUP METAL CHEMISTRY 0334-7575