ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CHEMISTRY, PHYSICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 NATURE MATERIALS 1476-1122
2 Advanced Materials 0935-9648
3 Annual Review of Physical Chemistry 0066-426X
4 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS 1389-5567
5 SURFACE SCIENCE REPORTS 0167-5729
6 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-301X
7 Advances in Catalysis 0360-0564
8 CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 0161-4940
9 Small 1613-6810
10 CHEMISTRY OF MATERIALS 0897-4756
11 Advances in Colloid and Interface Science 0001-8686
12 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373
13 PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 0079-6565
14 International Reviews in Physical Chemistry 0144-235X
15 Nano Research 1998-0124
16 JOURNAL OF CATALYSIS 0021-9517
17 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 0959-9428
18 CARBON 0008-6223
19 CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE 1359-0294
20 PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 0079-6816
21 Journal of Chemical Theory and Computation 1549-9618
22 Journal of Physical Chemistry C 1932-7447
23 ChemCatChem 1867-3880
24 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1463-9076
25 Langmuir 0743-7463
26 COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 0927-7765
27 Soft Matter 1744-683X
28 APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 0926-860X
29 CATALYSIS TODAY 0920-5861
30 CATALYSIS COMMUNICATIONS 1566-7367
31 JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 1381-1169
32 MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 1387-1811
33 CHEMPHYSCHEM 1439-4235
34 Journal of Colloid and Interface Science 0021-9797
35 INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 0360-3199
36 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 1520-6106
37 CATALYSIS SURVEYS FROM ASIA 1571-1013
38 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 0925-8388
39 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY 1044-0305
40 Journal of Physical and Chemical Reference Data 0047-2689