ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS 1433-7541
82 Information Technology and Control 1392-124X
83 Intelligent Data Analysis 1088-467X
84 AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING 0890-0604
85 AI MAGAZINE 0738-4602
86 MINDS AND MACHINES 0924-6495
87 AI COMMUNICATIONS 0921-7126
88 Advances in Electrical and Computer Engineering 1582-7445
89 APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 0883-9514
90 COMPUTING AND INFORMATICS 1335-9150
91 JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL 1064-2307
92 Neural Network World 1210-0552
93 International Journal on Artificial Intelligence Tools 0218-2130
94 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING AND KNOWLEDGE ENGINEERING 0218-1940
95 JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING 1542-3980
96 INTELLIGENT AUTOMATION AND SOFT COMPUTING 1079-8587
97 Traitement du Signal 0765-0019
98 IEEE Transactions on Neural Networks 1045-9227