ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 0730-0301
2 COMMUNICATIONS OF THE ACM 0001-0782
3 Journal of Web Semantics 1570-8268
4 IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA 1520-9210
5 JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS 1084-8045
6 IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS 1077-2626
7 EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING 1382-3256
8 IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY 0018-9529
9 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 1086-4415
10 ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 0098-3500
11 MATHEMATICAL PROGRAMMING 0025-5610
12 COMPUTER-AIDED DESIGN 0010-4485
13 Automated Software Engineering 0928-8910
14 IEEE INTERNET COMPUTING 1089-7801
15 IEEE MULTIMEDIA 1070-986X
16 COMPUTER GRAPHICS FORUM 0167-7055
17 COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN 0167-8396
18 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE 1055-6788
19 IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING 0098-5589
20 IMAGE AND VISION COMPUTING 0262-8856
21 JOURNAL OF MATHEMATICAL IMAGING AND VISION 0924-9907
22 IEEE MICRO 0272-1732
23 WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS 1386-145X
24 COMPUTER 0018-9162
25 MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING 0895-7177
26 Software and Systems Modeling 1619-1366
27 ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE 0965-9978
28 JOURNAL OF THE ACM 0004-5411
29 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY 1569-190X
30 JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE 0164-1212
31 IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 1545-5971
32 SOFTWARE TESTING VERIFICATION & RELIABILITY 0960-0833
33 MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 1380-7501
34 JOURNAL OF SOFTWARE MAINTENANCE AND EVOLUTION-RESEARCH AND PRACTICE 1532-060X
35 ACM Transactions on the Web 1559-1131
36 JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION 1047-3203
37 ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY 1049-331X
38 SOFTWARE QUALITY JOURNAL 0963-9314
39 SIGMOD RECORD 0163-5808
40 IEEE SOFTWARE 0740-7459