ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CRIMINOLOGY & PENOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE 0047-2352
2 CRIMINOLOGY 0011-1384
3 JUSTICE QUARTERLY 0741-8825
4 JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY 0022-4278
5 Trauma Violence & Abuse 1524-8380
6 JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY 0091-4169
7 JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 0748-4518
8 SEXUAL ABUSE-A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT 1079-0632
9 AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR 1359-1789
10 Crime and Justice-A Review of Research 0192-3234
11 CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR 0093-8548
12 LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY 1355-3259
13 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 0007-0955
14 THEORETICAL CRIMINOLOGY 1362-4806
15 CRIME & DELINQUENCY 0011-1287
16 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 0886-2605
17 Homicide Studies 1088-7679
18 PSYCHOLOGY CRIME & LAW 1068-316X
19 INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY 0306-624X
20 PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY 1462-4745
21 POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT 1363-951X
22 SOCIAL & LEGAL STUDIES 0964-6639
23 JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY 1478-9949
24 CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE 0925-4994
25 CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 1707-7753
26 Psychiatry Psychology and Law 1321-8719
27 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY 0004-8658
28 International Journal of Speech Language and the Law 1748-8885
29 Journal of Forensic Psychology Practice 1522-8932
30 PRISON JOURNAL 0032-8855
31 International Journal of Law Crime and Justice 1756-0616
32 Deviance et Societe 0378-7931
33 CRIMINAL LAW REVIEW 0011-135X
34 KRIMINALISTIK 0023-4699