ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 0022-0345
2 JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 0303-6979
3 CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 0905-7161
4 DENTAL MATERIALS 0109-5641
5 PERIODONTOLOGY 2000 0906-6713
6 ORAL ONCOLOGY 1368-8375
7 Clinical Implant Dentistry and Related Research 1523-0899
8 JOURNAL OF ENDODONTICS 0099-2399
9 International Endodontic Journal 0143-2885
10 JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY 1010-5182
11 JOURNAL OF DENTISTRY 0300-5712
12 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 0022-3492
13 JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 0022-3484
14 ORAL DISEASES 1354-523X
15 Clinical Oral Investigations 1432-6981
16 CARIES RESEARCH 0008-6568
17 COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 0301-5661
18 JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION 0002-8177
19 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 0904-2512
20 JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY 0022-3913
21 ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 0003-9969
22 JOURNAL OF OROFACIAL PAIN 1064-6655
23 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 0305-182X
24 OPERATIVE DENTISTRY 0361-7734
25 JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY 0022-4006
26 Dental Traumatology 1600-4469
27 International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 0901-5027
28 Odontology 1618-1247
29 European Journal of Oral Sciences 0909-8836
30 EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 0141-5387
31 INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS 0893-2174
32 INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS 0882-2786
33 JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 0278-2391
34 INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY 0198-7569
35 DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY 0250-832X
36 AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 0889-5406
37 International Journal of Paediatric Dentistry 0960-7439
38 JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY 1461-5185
39 International Dental Journal 0020-6539
40 ANGLE ORTHODONTIST 0003-3219