ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 0034-6543
2 LEARNING AND INSTRUCTION 0959-4752
3 JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING 0022-4308
4 SCIENTIFIC STUDIES OF READING 1088-8438
5 READING RESEARCH QUARTERLY 0034-0553
6 SCIENCE EDUCATION 0036-8326
7 JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 1050-8406
8 AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 0002-8312
9 AIDS EDUCATION AND PREVENTION 0899-9546
10 International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning 1556-1607
11 JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 0022-4871
12 Review of Research in Education 0091-732X
13 SOCIOLOGY OF EDUCATION 0038-0407
14 EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS 0162-3737
15 EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 0885-2006
16 JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH 0744-8481
17 READING AND WRITING 0922-4777
18 LANGUAGE LEARNING 0023-8333
19 Academy of Management Learning & Education 1537-260X
20 HEALTH EDUCATION RESEARCH 0268-1153
21 AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION 0195-6744
22 JOURNAL OF RESEARCH IN READING 0141-0423
23 INSTRUCTIONAL SCIENCE 0020-4277
24 ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 1042-1629
25 TEACHING AND TEACHER EDUCATION 0742-051X
26 SECOND LANGUAGE RESEARCH 0267-6583
27 JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING 0266-4909
28 EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY 0013-161X
29 INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS 1049-4820
30 JOURNAL OF EDUCATION POLICY 0268-0939
31 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0007-1013
32 JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS 1076-9986
33 SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT 0924-3453
34 ACADEMIC PSYCHIATRY 1042-9670
35 JOURNAL OF HIGHER EDUCATION 0022-1546
36 RESEARCH IN HIGHER EDUCATION 0361-0365
37 HIGHER EDUCATION 0018-1560
38 INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 0950-0693
39 LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1094-3501
40 JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 0022-0973