ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Medical Education 0308-0110
2 Academic Medicine 1040-2446
3 Advances in Health Sciences Education 1382-4996
4 Chemistry Education Research and Practice 1109-4028
5 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 1069-4730
6 JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR 1499-4046
7 MEDICAL TEACHER 0142-159X
8 JOURNAL OF SCHOOL HEALTH 0022-4391
9 Physical Review Special Topics-Physics Education Research 1554-9178
10 JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH PROFESSIONS 0894-1912
11 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 0021-9584
12 AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION 0002-9459
13 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 0002-9505
14 Advances in Physiology Education 1043-4046
15 European Journal of Dental Education 1396-5883
16 IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION 0018-9359
17 TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE 1040-1334
18 BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION 1470-8175
19 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 0143-0807
20 AMERICAN FERN JOURNAL 0002-8444
21 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION 0957-7572
22 JOURNAL OF BIOLOGICAL EDUCATION 0021-9266
23 COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION 1061-3773
24 JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE 1052-3928
25 AMERICAN BIOLOGY TEACHER 0002-7685
26 Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 0019-5464
27 Revista Brasileira de Ensino de Fisica 1806-1117
28 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION 0020-7209