ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENDOCRINOLOGY & METABOLISM


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Endocrine Reviews 0163-769X
2 Cell Metabolism 1550-4131
3 Nature Reviews Endocrinology 1759-5029
4 JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 0742-3098
5 TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 1043-2760
6 DIABETES CARE 0149-5992
7 DIABETES 0012-1797
8 Obesity Reviews 1467-7881
9 ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING 1523-0864
10 Frontiers in Neuroendocrinology 0091-3022
11 JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 0884-0431
12 DIABETOLOGIA 0012-186X
13 DIABETES OBESITY & METABOLISM 1462-8902
14 JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 0021-972X
15 Free Radical Biology and Medicine 0891-5849
16 CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 0957-9672
17 JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 0271-678X
18 International Journal of Obesity 0307-0565
19 PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 0306-4530
20 REVIEWS IN ENDOCRINE & METABOLIC DISORDERS 1389-9155
21 Endocrine-Related Cancer 1351-0088
22 Hormones and Behavior 0018-506X
23 BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1521-690X
24 BioFactors 0951-6433
25 JOURNAL OF MAMMARY GLAND BIOLOGY AND NEOPLASIA 1083-3021
26 Endocrinology 0013-7227
27 THYROID 1050-7256
28 MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 0303-7207
29 NEUROENDOCRINOLOGY 0028-3835
30 Experimental Diabetes Research 1687-5214
31 OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 0937-941X
32 European Journal of Endocrinology 0804-4643
33 MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 0888-8809
34 Cardiovascular Diabetology 1475-2840
35 CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE 1363-1950
36 BONE 8756-3282
37 METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 0026-0495
38 Metabolomics 1573-3882
39 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 0193-1849
40 Obesity 1930-7381