ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENDOCRINOLOGY & METABOLISM


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 REGULATORY PEPTIDES 0167-0115
82 DIABETES EDUCATOR 0145-7217
83 Endocrine Pathology 1046-3976
84 Biological Trace Element Research 0163-4984
85 Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 0947-7349
86 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 0391-4097
87 GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH 1096-6374
88 Gynecological Endocrinology 0951-3590
89 Endocrine Research 0743-5800
90 Obesity Research & Clinical Practice 1871-403X
91 Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism 0334-018X
92 ANNALES D ENDOCRINOLOGIE 0003-4266
93 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia 0004-2730
94 Neuroendocrinology Letters 0172-780X
95 MAGNESIUM RESEARCH 0953-1424
96 Diabetes Stoffwechsel und Herz 1861-7603
97 Obesity and Metabolism-Milan 1825-3865
98 Diabetologie und Stoffwechsel 1861-9002
99 TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES 0946-2104
100 Nutrition Clinique et Metabolisme 0985-0562
101 Acta Endocrinologica-Bucharest 1841-0987
102 ENDOCRINOLOGIST 1051-2144
103 Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 1745-8366
104 Endocrine 0969-711X
105 Hormone Research 0301-0163