ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
401 Asian Business Review (ABR) 2304-2613
402 Asian Accounting and Auditing Advancement (4A Journal) 2218-5666
403 Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
404 Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research
405 Arts Marketing: An International Journal
406 Argumenta Oeconomica Cracoviensia 1642-168X
407 Agricultural Finance Review 0002-1466
408 Administrator 0867-5953
409 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy 1802-792X
410 Acta Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE 1689-8966
411 Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 0208-6018
412 Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 1644-0757
413 Acta Innovations 2300-5599
414 Acta Energetica 2080-7570
415 Acta Economica 2299-0364
416 Revista de Ciencias Sociales 1315-9518
417 Accounting Research Journal 1030-9616
418 Asian Case Research Journal 0218-9275