ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING 0167-8116
42 HARVARD BUSINESS REVIEW 0017-8012
43 MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 1532-9194
44 ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT 0898-5626
45 JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH 0148-2963
46 MANAGEMENT DECISION 0025-1747
47 AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL 0002-7766
48 Strategic Organization 1476-1270
49 JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 0167-4544
50 INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE 0960-6491
51 JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 0743-9156
52 JOURNAL OF ADVERTISING 0091-3367
53 Accounting, Auditing & Accountability Journal 0951-3574
54 International Journal of Advertising 0265-0487
55 PSYCHOLOGY & MARKETING 0742-6046
56 Journal of Civil Engineering and Management 1392-3730
57 MARKETING LETTERS 0923-0645
58 Managing Service Quality 0960-4529
59 EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING 0309-0566
60 Journal of Services Marketing 0887-6045
61 QME-Quantitative Marketing and Economics 1570-7156
62 International Journal of Logistics Management 0957-4093
63 R & D MANAGEMENT 0033-6807
64 Central European Journal of Operations Research 1435-246X
65 JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS 0895-562X
66 ORGANIZATIONAL DYNAMICS 0090-2616
67 Panoeconomicus 1452-595X
68 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING 0885-8624
69 Journal of Business Economics and Management 1611-1699
70 BUSINESS HISTORY 0007-6791
71 PUBLIC RELATIONS REVIEW 0363-8111
72 BUSINESS HISTORY REVIEW 0007-6805
73 Journal of Business-to-Business Marketing 1051-712X
74 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH 1470-7853
75 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT 1044-4068
76 Asian Business & Management 1472-4782
77 ENTERPRISE & SOCIETY 1467-2227
78 EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 1540-496X
79 CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION 0825-0383
80 JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION 1050-6519