ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 0015-1920
82 Cross Cultural Management-An International Journal 1352-7606
83 Transformations in Business & Economics 1648-4460
84 Leadership & Organization Development Journal 0143-7739
85 FORTUNE 0015-8259
86 Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics 1331-8004
87 Academia-Revista Latinoamericana de Administracion 1012-8255
88 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 0340-5370
89 Argumenta Oeconomica 1233-5835
90 South African Journal of Business Management 0378-9098
91 ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE 1644-888X
92 INTERCATHEDRA 1640-3622
93 International Academic Research Journal of Business and Management 2227-1287
94 International Business & Economics Research Journal 1535-0754
95 International Business: Innovations, Psychology, Economics 2029-5774
96 International Economics/Economie internationale 1240-8093
97 International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
98 International Journal of Accounting 0020-7063
99 international journal of advances in arts sciences and engineering 2320-6136
100 International Journal of advances in management and economics
101 International Journal of Applied Financial Management Perspectives 2279-0896
102 International Journal of Applied Services Marketing Perspectives 2279-0977
103 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
104 International Journal of Bank Marketing 0265-2323
105 International Journal of Business and Globalisation 1753-3627
106 Indian Journal of Marketing 0973-8703
107 International Journal of Economics and Business Modeling 0976-531X
108 International Journal of Economics and Business Research 1756-9850
109 International Journal of Emerging and Transition Economies 1308-2701
110 International Journal of Emerging Markets
111 International Journal of Entrepreneurship And Business Environment Perspectives 2279-0918
112 International Journal of Finance & Banking Studies
113 International Journal of Foresight and Innovation Policy 1740-2816
114 International Journal of Lean Six Sigma 2040-4166
115 Indian Journal of Finance 0973-8711
116 International Journal of Managerial Finance 1743-9132
117 International Journal of Managing Projects in Business 1753-8378
118 International Journal of Organizational Behaviour And Management Perspectives 2279-0950
119 International Journal of Productivity and Performance Management 1741-0401
120 International Journal of Quality & Reliability Management 0265-671X