ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 International Journal of Research in Business and Social Science
122 International Journal of Retail and Distribution Management 0959-0552
123 International Journal of Retailing And Rural Business Perspectives 2279-0934
124 Independent Journal of Management & Production
125 International Journal of Trade and Global Business Perspectives 2319-9059
126 International Journal of Wine Business Research
127 Handel Wewnętrzny w Polsce 1899-7988
128 HANDEL WEWNETRZNY 0438-5403
129 Journal of Accounting and Finance 2249-3964
130 Journal of Accounting and Management Information Systems 1583-4387
131 Journal of Agribusiness and Rural Development 1899-5241
132 Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 2044-0839
133 Journal of Business and Economics 2155-7950
134 Journal of Business Excellence 0976-7711
135 Greener Journal of Social Sciences
136 Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM) 2306-8043
137 Greener Journal of Business and management Studies
138 Journal of Consumer Marketing
139 Journal of Economic and Technical Sciences 2081-4372
140 Journal of Economic and Technical Sciences 2084-9796
141 Journal of Economics and Management 1732-1948
142 Journal of Energy Markets 1756-3607
143 JOURNAL OF ENGINEERING MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS
144 Journal of Enterprise Information Management 1741-0398
145 Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 1734-1590
146 Journal of Fashion Marketing and Management
147 Journal of Financial Crime 1359-0790
148 Journal of Financial Regulation and Compliance 1358-1988
149 Journal of Historical Research in Marketing
150 Journal of Indian Business Research
151 Journal of Intercultural Management 2080-0150
152 Journal of International Studies 2071-8330
153 Journal of Islamic Marketing
154 Journal of Management and Financial Sciences 1899-8968
155 Journal of Management History 1751-1348
156 Journal of Manufacturing Technology Management 1741-038X
157 Journal of Modelling in Management 1746-5664
158 Journal of Money Laundering Control 1368-5201
159 Journal of Product & Brand Management 1061-0421
160 Journal of Research in Interactive Marketing