ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
201 Organizacja i Kierowanie 0137-5466
202 Gospodarka i Finanse 2084-7904
203 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1895-9911
204 Pieniądze i Więź 1506-7513
205 Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 1734-3488
206 Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 1230-6444
207 PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1732-1565
208 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2080-1653
209 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias 1899-2706
210 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 1899-3192
211 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 2084-2686
212 Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 1899-9867
213 Prawo Asekuracyjne 1233-5681
214 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE 1733-2036
215 Problems and Perspectives in Management 1727-7051
216 Problems of Management in the 21st Century 2029-6932
217 Problems of tourism and recreation 2084-5162
218 Problemy turystyki i rekreacji 2084-5154
219 Procedia - Social and Behavioral Sciences
220 Prosopon 1730-0266
221 Przedsiębiorczość - Edukacja 2083-3296
222 Przedsiębiorczość i Zarządzanie 1733-2486
223 Przedsiębiorstwo & Finanse 2084-1361
224 Przedsiębiorstwo Przyszłości 2080-8461
225 PRZEGLĄD ORGANIZACJI 0137-7221
226 Przegląd Podatkowy 0867-7514
227 Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 1641-6856
228 Przegląd Prawa i Administracji 0137-1134
229 Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1898-2166
230 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372
231 Qualitative Market Research
232 Qualitative Research in Financial Markets 1755-4179
233 Qualitative Research in Organizations and Management 1746-5648
234 Quality Issues and Insights in the 21st Century 2029-9575
235 Review of Behavioral Finance 1940-5979
236 Review of Economics & Finance 1923-7529
237 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 1899-9573
238 Roczniki Ekonomii i Zarządzania 2081-1837
239 Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 0080-3715
240 Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1508-3535