ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
241 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 1643-8175
242 Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne 2081-478X
243 ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE 1896-3641
244 SAMORZĄD TERYTORIALNY 0867-4973
245 Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management" 1898-0511
246 Selye e-studies 1338-1598
247 Social and Economic Revue 1336-3727
248 Social Sciences/ Socialiniai mokslai 1392-0758
249 Socialiniai tyrimai 1392-3110
250 Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development
251 South Asian Journal of Global Business Research
252 Sport, Business and Management: An International Journal 2042-678X
253 Strategic Outsourcing: An International Journal 1753-8297
254 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 1733-5779
255 STUDIA BAS 2080-2404
256 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 1897-7480
257 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611
258 Studia Europejskie 2080-3567
259 Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 2080-6302
260 Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2081-2345
261 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 1234-8872
262 STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2300-5254
263 Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 1689-8052
264 Studia Prawno-Ekonomiczne 0081-6841
265 STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR SERIES OECONOMICA 1843-1127
266 Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2084-0152
267 Studies in Economics and Finance 1086-7376
268 Global Management Journal 2080-2951
269 Sustainability Accounting, Management and Policy Journal 2040-8021
270 Systemy Logistyczne Wojsk 1508-5430
271 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
272 ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI 1231-8841
273 Świat Obrabiarek 1895-6564
274 Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry 1532-5555
275 Team Performance Management 1352-7592
276 Területi Statisztika 0018-7828
277 the International Journal of Business and Management Studies (IJBMS).
278 The International Journal of Organizational Innovation 1943-1813
279 The Macrotheme Review 1848-4735
280 The TQM Journal 1754-2731