ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
281 Total Logistic Management 1689-5959
282 Trendy ekonomiky a managementu 1802-8527
283 TRŽIŠTE 0353-4790
284 Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne 2084-5146
285 WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE 0137-7264
286 World Research Journal of Entrepreneurship and Business 2320-5709
287 World Research Journal of Financial Economics and Stochastics 2277-601X
288 Współczesna Gospodarka 2082-677X
289 Współczesne Problemy Zarządzania 1689-7293
290 YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES 1689-9024
291 Young Consumers
292 Zamówienia Publiczne Doradca 1428-3530
293 Zarządzanie i Finanse 2084-5189
294 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 1895-5088
295 Zarządzanie Publiczne 1898-3529
296 Zarządzanie. Toria i praktyka 2081-1586
297 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1641-0874
298 Zeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka 2081-9579
299 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1897-659X
300 Zeszyty Naukowe 1509-4138
301 Zeszyty Naukowe 1642-9613
302 Zeszyty Naukowe 1734-4468
303 Zeszyty Naukowe 1428-7889
304 Zeszyty Naukowe Ekonomia i Zarządzanie 1896-8147
305 Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 1428-1457
306 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1506-2635
307 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka 0137-2599
308 Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska 1641-3466
309 Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 2083-1560
310 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 0239-9415
311 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 1234-3706
312 Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2081-3430
313 Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1644-8979
314 Informatyka Ekonomiczna 1507-3858
315 Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński 0867-1753
316 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2081-6960
317 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2081-6979
318 Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 1899-7228
319 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 1509-3670
320 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374