ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BUSINESS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
321 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1898-6447
322 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 0208-4821
323 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 2082-5501
324 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki 1644-0501
325 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 1640-6818
326 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki 1644-275X
327 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 1509-0507
328 Zeszyty Naukowe WSEI seria EKONOMIA 2081-8009
329 Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy Ekonomia 1733-8891
330 Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1642-9605
331 Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce 1897-7391
332 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1426-9724
333 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 1643-7772
334 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2084-1809
335 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu 2083-7917
336 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 1899-8658
337 Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek 1429-7221
338 Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA" 1731-6707
339 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1641-4381
340 Академічний огляд 2074-5354
341 Актуальні проблеми економіки 1993-6788
342 Бюллетень Міжнародного Нобелівського Економічного Форуму 2074-5370
343 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка 2226-2822
344 Економічний простір 2224-6282
345 Маркетинг і менеджмент інновацій 2218-4511
346 Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2225-6407
347 Європейський вектор економічного розвитку 2074-5362
348 Global Disclosure of Economics and Business 2305-9168
349 Foundations of Management 2080-7279
350 Forum Eksploatatora 1640-8624
351 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA 2081-0644
352 Folia Oeconomica Stetinensia 1730-4237
353 Folia Oeconomica Cracoviensia 0071-674X
354 Folia Oeconomica Bochniensia 1731-2310
355 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1733-2842
356 FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 1899-4822
357 Financial Markets and Portfolio Management 1555-4961
358 European Business Review
359 Europa Regionum 1428-278X
360 EuroMed Journal of Business