ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: COMPUTER SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
42 COMPUSOFT 'An International Journal of Advanced Computer Technology'
43 Computational Methods in Science and Technology 1505-0602
44 Computer Applications in Electrical Engineering 1508-4248
45 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 2299-3649
46 Computer Engineering and Applications 1002-8331
47 Computer Methods in Materials Science 1641-8581
48 Computer Science 1508-2806
49 Computer Technology and Application 1934-7332
50 CONTROL AND CYBERNETICS 0324-8569
51 智能系统学报 1673-4785
52 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
53 Cyber Times International Journal of Technology And Management 2278-7518
54 Cybernetics and Information Technologies 1311-9702
55 Data Processing Systems 1681-7710
56 Decision Making in Manufacturing and Services 1896-8325
57 Diagnostyka 1641-6414
58 Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi 1309-8640
59 Archives of Control Sciences 1230-2384
60 Economic cybernetics 2077-8031
61 EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej
62 Edukacja - Technika - Informatyka 2080-9069
63 EGITANIA SCIENCIA 1646-8848
64 e-Informatica Software Engineering Journal 1897-7979
65 Electronics 1450-5843
66 Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089
67 e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction 1697-9613
68 EPJNonlinear Biomedical Physics
69 Fasciculi Mathematici 0044-4413
70 Formalized Mathematics 1426-2630
71 Forum Eksploatatora 1640-8624
72 Foundations of Computing and Decision Sciences 0867-6356
73 Foundations of Management 2080-7279
74 Geodesy and Cartography 2029-6991
75 Geodesy and Cartography 2080-6736
76 Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki 1642-2511
77 Gerencia Tecnológica Informática 1657-8236
78 ICTACT Journal on Communication Technology 0976-0091
79 ICTACT Journal on Image and Video Processing 0976-9099
80 ICTACT Journal on Soft Computing 0976-6561