ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: COMPUTER SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 APPLIED COMPUTER SCIENCE 1895-3735
82 Image Processing & Communications 1425-140X
83 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica 1732-1360
84 Information Systems in Management 2084-5537
85 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 2083-0157
86 Informatyka Ekonomiczna 1507-3858
87 Interdisciplinary Description of Complex Systems 1334-4684
88 An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications (IJOCTA) 2146-0957
89 Advances in Science and Technology - Research Journal 2080-4075
90 International Journal of Advanced Computer and Mathematical Sciences.
91 International Journal of Advanced studies in Computers, Science & Engineering
92 International Journal of Advancements in Research & Technology 2278-7763
93 international journal of advances in arts sciences and engineering 2320-6136
94 International Journal of Applied Mathematics and Statistics 0973-1377
95 International Journal of Artificial Intelligence 0974-0635
96 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
97 International Journal of Biometrics 1755-8301
98 International Journal of Computational Bioinformatics and In Silico Modeling 2320-0634
99 International Journal of Computational Engineering & Management IJCEM 2230-7893
100 Advances in Medical Informatics 2249-9466
101 International Journal of Computational Intelligence Techniques 0976-0466
102 International Journal of Computer Network and Information Security 2074-9090
103 International Journal of Computer Science and Network Security 1738-7906
104 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2229-6093
105 International Journal of Cryptography and Security 2249-7013
106 International Journal of Cybernetics & Systemics 2249-6998
107 International Journal of Electronics and Telecommunications 0867-6747
108 International Journal of Engineering Research
109 International Journal of Image, Graphics and Signal Processing 2074-9074
110 International Journal of Imaging & Robotics
111 International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023
112 International Journal of Information Security and Cybercrime 2285-9225
113 International Journal of Information Technology and Computer Sciences Perspectives 2319-9016
114 International Journal of Information Technology and Computer Science 2074-9007
115 International Journal of Intelligent Information and Database Systems 1751-5858
116 International Journal of Intelligent Systems and Applications 2074-904X
117 International Journal of Knowledge Engineering 0976-5816
118 International Journal of Machine Intelligence 0975-2927
119 International Journal of Management, IT & Engineering
120 International Journal of Mathematics and Computation 0974-5718