ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING, AEROSPACE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 PROGRESS IN AEROSPACE SCIENCES 0376-0421
2 IEEE TRANSACTIONS ON AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS 0018-9251
3 JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS 0731-5090
4 AIAA JOURNAL 0001-1452
5 ACTA ASTRONAUTICA 0094-5765
6 Chinese Journal of Aeronautics 1000-9361
7 IEEE AEROSPACE AND ELECTRONIC SYSTEMS MAGAZINE 0885-8985
8 AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY 1270-9638
9 MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY 0938-0108
10 JOURNAL OF PROPULSION AND POWER 0748-4658
11 JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 0893-1321
12 JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 0002-8711
13 ESA BULLETIN-EUROPEAN SPACE AGENCY 0376-4265
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND NETWORKING 1542-0973
15 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 0954-4100
16 JOURNAL OF AIRCRAFT 0021-8669
17 JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS 0022-4650
18 COSMIC RESEARCH 0010-9525
19 JOURNAL OF THE ASTRONAUTICAL SCIENCES 0021-9142
20 AERONAUTICAL JOURNAL 0001-9240
21 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842
22 TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES 0549-3811
23 INTERNATIONAL JOURNAL OF TURBO & JET-ENGINES 0334-0082
24 Journal of Spacecraft Technology 0971-1600
25 AEROSPACE AMERICA 0740-722X