ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING, CHEMICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Energy & Environmental Science 1754-5692
2 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 0360-1285
3 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 0926-3373
4 JOURNAL OF CATALYSIS 0021-9517
5 APPLIED ENERGY 0306-2619
6 JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 0376-7388
7 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1385-8947
8 DYES AND PIGMENTS 0143-7208
9 CATALYSIS TODAY 0920-5861
10 DESALINATION 0011-9164
11 FUEL 0016-2361
12 JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1226-086X
13 FUEL PROCESSING TECHNOLOGY 0378-3820
14 SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1383-5866
15 COMBUSTION AND FLAME 0010-2180
16 PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION 0934-0866
17 Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 1876-1070
18 Separation and Purification Reviews 1542-2119
19 ENERGY & FUELS 0887-0624
20 COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING 0098-1354
21 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 0260-8774
22 AICHE JOURNAL 0001-1541
23 JOURNAL OF PROCESS CONTROL 0959-1524
24 ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 0921-8831
25 Industrial & Engineering Chemistry Research 0888-5885
26 PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 0957-5820
27 PROCESS BIOCHEMISTRY 1359-5113
28 REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1381-5148
29 FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING 0960-3085
30 BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1369-703X
31 CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 0930-7516
32 Reviews in Chemical Engineering 0167-8299
33 AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY 0278-6826
34 Journal of Natural Gas Chemistry 1003-9953
35 JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 0896-8446
36 JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0268-2575
37 POWDER TECHNOLOGY 0032-5910
38 CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 0263-8762
39 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 0009-2509
40 PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 1540-7489