ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING, CIVIL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 1093-9687
2 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 0304-3894
3 BUILDING AND ENVIRONMENT 0360-1323
4 JOURNAL OF HYDROLOGY 0022-1694
5 TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 0191-2615
6 ENERGY AND BUILDINGS 0378-7788
7 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE 0733-9496
8 TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 1366-5545
9 WATER RESOURCES MANAGEMENT 0920-4741
10 JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION 1090-0268
11 COASTAL ENGINEERING 0378-3839
12 IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 1524-9050
13 TRANSPORTATION 0049-4488
14 EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS 0098-8847
15 COASTAL ENGINEERING JOURNAL 0578-5634
16 COMPUTERS & STRUCTURES 0045-7949
17 Structural Control & Health Monitoring 1545-2255
18 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 1436-3240
19 ENGINEERING STRUCTURES 0141-0296
20 AUTOMATION IN CONSTRUCTION 0926-5805
21 Archiwum Budownictwa i Mechaniki 1644-9665
22 JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 0022-1686
23 THIN-WALLED STRUCTURES 0263-8231
24 MATERIALS AND STRUCTURES 1359-5997
25 STRUCTURAL SAFETY 0167-4730
26 JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE 0733-9429
27 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION 0197-6729
28 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 1084-0699
29 JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE 0733-9445
30 TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 0886-7798
31 Structure and Infrastructure Engineering 1573-2479
32 JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS 0167-6105
33 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 1464-7141
34 Smart Structures and Systems 1738-1584
35 COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0165-232X
36 OCEAN ENGINEERING 0029-8018
37 JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING-ASCE 0733-9402
38 EARTHQUAKE SPECTRA 8755-2930
39 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 0143-974X
40 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 0899-1561