ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING, GEOLOGICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Landslides 1612-510X
2 ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 0723-2632
3 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 0266-1144
4 EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS 0098-8847
5 Bulletin of Earthquake Engineering 1570-761X
6 GEOTECHNIQUE 0016-8505
7 ENGINEERING GEOLOGY 0013-7952
8 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 1365-1609
9 COMPUTERS AND GEOTECHNICS 0266-352X
10 JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 1090-0241
11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS 0363-9061
12 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 0008-3674
13 EARTHQUAKE SPECTRA 8755-2930
14 SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 0267-7261
15 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING 1363-2469
16 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 1470-9236
17 ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE 1078-7275
18 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING 1353-2618
19 Journal of Geophysics and Engineering 1742-2132
20 Bulletin of Engineering Geology and the Environment 1435-9529
21 Earthquake Engineering and Engineering Vibration 1671-3664
22 GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL 0149-6115
23 MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY 1064-119X
24 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ENGINEERING GEOPHYSICS 1083-1363
25 Acta Geotechnica Slovenica 1854-0171
26 SOILS AND FOUNDATIONS 0038-0806
27 Petrophysics 1529-9074