ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ENGINEERING, INDUSTRIAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 IEEE Transactions on Industrial Informatics 1551-3203
2 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 0925-5273
3 CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 0007-8506
4 TECHNOVATION 0166-4972
5 RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 0951-8320
6 JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 0924-0136
7 JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT 0923-4748
8 APPLIED ERGONOMICS 0003-6870
9 COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 0305-0548
10 SAFETY SCIENCE 0925-7535
11 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 0360-8352
12 JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT 0737-6782
13 JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS 0278-6125
14 Ergonomics 0014-0139
15 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 0020-7543
16 PRODUCTION PLANNING & CONTROL 0953-7287
17 IIE TRANSACTIONS 0740-817X
18 RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN 0934-9839
19 INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 0263-5577
20 QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL 0748-8017
21 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY 0022-4065
22 IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT 0018-9391
23 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 0169-8141
24 RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT 0895-6308
25 JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 0742-597X
26 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE 0733-9364
27 European Journal of Industrial Engineering 1751-5254
28 Systems Engineering 1098-1241
29 INDUSTRIAL ROBOT-AN INTERNATIONAL JOURNAL 0143-991X
30 TRAVAIL HUMAIN 0041-1868
31 ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 0748-5492
32 PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES 0269-9648
33 IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE 1077-2618
34 EMJ-Engineering Management Journal 1042-9247
35 R&D MAGAZINE 0746-9179
36 South African Journal of Industrial Engineering 1012-277X