ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1040-8398
2 TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 0924-2244
3 MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH 1613-4125
4 COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY 1541-4337
5 Food Hydrocolloids 0268-005X
6 Food Chemistry 0308-8146
7 FOOD MICROBIOLOGY 0740-0020
8 Innovative Food Science & Emerging Technologies 1466-8564
9 CHEMICAL SENSES 0379-864X
10 International Journal of Food Microbiology 0168-1605
11 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 0021-8561
12 Food and Chemical Toxicology 0278-6915
13 FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 0963-9969
14 Food Control 0956-7135
15 FOOD QUALITY AND PREFERENCE 0950-3293
16 JOURNAL OF FOOD ENGINEERING 0260-8774
17 Food and Bioprocess Technology 1935-5130
18 MEAT SCIENCE 0309-1740
19 JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 0022-0302
20 FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING 0960-3085
21 LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0023-6438
22 POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 0925-5214
23 FOOD REVIEWS INTERNATIONAL 8755-9129
24 JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE 0022-1155
25 BIOTECHNOLOGY PROGRESS 8756-7938
26 JOURNAL OF CEREAL SCIENCE 0733-5210
27 INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL 0958-6946
28 JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS 0889-1575
29 JOURNAL OF SENSORY STUDIES 0887-8250
30 PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION 0921-9668
31 FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL 0882-5734
32 Food Analytical Methods 1936-9751
33 Foodborne Pathogens and Disease 1535-3141
34 JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING 1389-1723
35 Journal of Food Protection 0362-028X
36 AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 1322-7130
37 EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY 1438-7697
38 FOOD POLICY 0306-9192
39 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 0022-5142
40 PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE 0894-3214