ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ECOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Rocznik Ochrona Środowiska 1506-218X
122 Israel Journal of Ecology & Evolution 1565-9801
123 RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY 1067-4136
124 VIE ET MILIEU-LIFE AND ENVIRONMENT 0240-8759
125 WESTERN NORTH AMERICAN NATURALIST 1527-0904
126 SOUTHWESTERN NATURALIST 0038-4909
127 REVUE D ECOLOGIE-LA TERRE ET LA VIE 0249-7395
128 INTERCIENCIA 0378-1844
129 Wiadomości Górnicze 0043-5120
130 Tanganika MAGAZYN 1897-9750
131 TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN 1895-3980
132 Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 1733-4233
133 The Archives of Automotive Engineering - Archiwum Motoryzacji 1234-754X
134 Transformacje Pismo interdyscyplinarne 1230-0292
135 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
136 WIADOMOŚCI BOTANICZNE 0043-5090
137 Świat Obrabiarek 1895-6564
138 Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 1642-8145
139 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
140 Wszechświat pismo przyrodnicze 0043-9592
141 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
142 Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środwiska 2082-6702
143 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo 1897-2098
144 Ziemniak Polski 1425-4263
145 Zoology and Ecology (former Acta Zoologica Lithuanica) 2165-8005
146 Наука та прогрес транспорту 2307-3489
147 Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект 1991-3524
148 Український ботанічний журнал 0372-4123
149 Środowisko i Rozwój 1641-7186
150 Śląskie Wiadomości Elektryczne 1506-5758
151 Szkło i Ceramika 0039-8144
152 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2083-5280
153 Studia Limnologica et Telmatologica 1897-645X
154 STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ 1509-1414
155 Studia Ecologiae et Bioethicae 1733-1218
156 Spektrum 1426-1847
157 Spanish Journal of Rural Development 2171-1216
158 Słupskie Prace Biologiczne 1734-0926
159 Slovensky Kras 0560-3137
160 Silesian Natural History Monographs 2082-324X