ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ECOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
161 SANITARNO INŽENIRSTVO 1854-0678
162 Rynek Instalacyjny 1230-9540
163 Rynek Energii 1425-5960
164 Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia 1643-319X
165 Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 0860-648X
166 Roczniki Gleboznawcze 0080-3642
167 Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 1896-1908
168 Rocznik Świętokrzyski seria B - nauki przyrodnicze 1427-5929
169 Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2080-4164
170 Ring 0035-5429
171 Quaestiones Geographicae 0137-477X
172 Przegląd Przyrodniczy 1230-509X
173 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1732-9353
174 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 1427-4337
175 Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems 1232-9312
176 Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik 0138-0796
177 POLISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY (POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE) 0032-3780
178 POLISH BOTANICAL JOURNAL 1641-8190
179 Pieniny Przyroda i Człowiek 1230-4751
180 PIECE PRZEMYSŁOWE & KOTŁY 2082-9833
181 Phytopedon 1336-1120
182 Pestycydy 0208-8703
183 PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP 1730-802X
184 Ornis Polonica 2081-9706
185 OPERA CORCONTICA 0139-925X
186 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 1230-7831
187 Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 1230-7408
188 Nowości Warzywnicze 0208-6255
189 NIETOPERZE 1640-2677
190 Nature Journal 0474-2931
191 MONOGRAPHIAE BOTANICAE 0077-0655
192 MONITORNIG ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 1734-6762
193 Logistyka Odzysku 2083-6422
194 Limnological Review 1642-5952
195 Leśne Prace Badawcze 1732-9442
196 LAUTERBORNIA 0935-333X
197 Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2082-7067
198 Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych 1232-0838
199 Kruszywa. Produkcja - Transport - Zastosowanie 2082-6605
200 KOSMOS 0023-4249