ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ECOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
201 Komunikaty Rybackie 1230-641X
202 Kominiarz Polski 1425-2597
203 Karbo 1230-0446
204 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 1642-686X
205 Journal of Mechanical and Transport Engineering 2300-3596
206 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
207 Journal of Energy Science 1689-8338
208 Journal of Ecology and Health 2082-2634
209 Journal of Ecology and Environmental Sciences 0976-9900
210 Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna) 2299-8993
211 Journal of Earth Science & Climatic Change
212 Journal of BioScience and Biotechnology 1314-6238
213 Journal of Biological Research - Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale 1826-8838
214 Inżynieria Morska i Geotechnika 0867-4299
215 Inżynieria i Ochrona Środowiska 1505-3695
216 Inżynieria Ekologiczna 2081-139X
217 International Studies on Sparrows 1734-624X
218 International Journal of Ecology and Development 0973-7308
219 International Journal of Ecological Economics and Statistics 0973-1385
220 INTERCATHEDRA 1640-3622
221 Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas 1732-5587
222 Górnictwo Odkrywkowe 0043-2075
223 Geographia studia et Dissertationes 0208-6336
224 Geographia Polonica 0016-7282
225 Gaz, Woda i Technika Sanitarna 0016-5352
226 FRAGMENTA FAUNISTICA 0015-9301
227 Forum Eksploatatora 1640-8624
228 Folia Malacologica 1506-7629
229 Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry 0071-6677
230 Ethnobotany Research and Applications 1547-3465
231 Ethnobiology Letters 2159-8126
232 Ethics in Progress 2084-9257
233 EKOLOGIA-BRATISLAVA 1335-342X
234 Ekologia i Technika 1230-462X
235 EKOATOM 2083-442X
236 ECOLOGICAL QUESTIONS 1644-7298
237 Ecologia Balkanica 1314-0213
238 Ecohydrology & Hydrobiology 1642-3593
239 DIPTERON-WROCLAW 1895-4464
240 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 0137-3676